PREKOGNICE

Výklad z karet

nové příběhy
 


Hybrid


V hybridním režimu nacházíme prvky demokratického i autoritativního vládnutí. Poklonkování a pohlazení Ega, demagogie, jinak řečeno, prosazování centrálního komandování, a to od narození až po celý váš život. Česká hybridní demokracie je stále postkomunistická. Nestabilita politických stran a hnutí, neustálý boj o koryta a lukrativní posty, desítky funkcí za statisíce. Dochází k neuvěřitelné korupci s nejrůznějšími obchody mezi jednotlivci i zájmovými skupinami, nabídkami a přijímáním budoucích úsluh, výhod, odměn, dělením budoucího vlivu a pravomocí. Proto jsou nejstabilnější politickou stranou komunisté jako pohrobci totalitní KSČ. Měli do největší podrobnosti vypilované organizační struktury a jejich předvoj naši zemi svíral a soustavně terorizoval desítky let. Po generace si na to lidé zvykali a zvykli, a do jejich vypláchnutých hlav byl naprogramován jakýsi vrchnostenský bič, a jeho účinná hrozba. Tyto životní zkušenosti vícegeneračního komunistického nevolnictví se rodinně předávaly a dosud bohužel předávají, jen se to nazývá jinak.
Důležitá je hospodářská, politická a mediální moc. Příkladem jsou lidé, kteří o demokracii a rozdílu mezi politikou a ekonomikou nic neví. Politické strany jsou chromé a neschopné svou slabostí, nebo svou kolaborací s tímto novým seskupením. Důležité je přesvědčit národ, že stokrát opakovaná lež je pravdou, útočit na všechny, kteří kritizují a co je nejdůležitější, působit tak bezúhonně (žádná STB), aby mnozí uvěřili a naletěli na jeho líbivá slova. Chybí nezávislá kritická média. Média jsou strážci demokracie. Miliardové zisky a poroba národa, to je hlavní cíl všech těchto hyen a lůzy. Jak řekl Ronald Reagan, parafrázuji: „Nejděsivější slova, jaká v demokracii jsou: Jsem z vlády a přišel jsem pomoct.“ Nebo jak řekl Lev Zinovjevič Kopelev: „V našem století hrozí, že nemorálnost v politice povede k planetární katastrofě. Kdysi byla touha po morálce v politice a po bezpodmínečné úctě k lidským právům jen krásným snem, dnes je to poslední naděje lidstva.“
Další příklad hybridu vládnutí, bylo rozhodnutí o přímé prezidentské volbě, aniž by došlo ke změně ústavy. Vládce má mnohem silnější mandát než parlament, ale pravomoci stejné. Tak se potom nedivte, že je hodně kousavý. Volení zástupci neplní vůli občanů. Zástupci lidu, poslanci a senátoři zastupují politické strany, které je dosadily na volební listiny. Vláda opírající se o podporu přeběhlíků, prezidentská volba, církevní restituce, zdravotnická reforma, atd., ve všem kvete korupce.
„V našem století hrozí, že nemorálnost v politice povede k planetární katastrofě. Kdysi byla touha po morálce v politice a po bezpodmínečné úctě k lidským právům jen krásným snem, dnes je to poslední naděje lidstva.“ Lev Zinovjevič Kopelev
Cílem hybridní politiky, je neumožnit občanům podílet se skutečně, a to prostřednictvím přímo volených zástupců, na správě věcí veřejných. Nedovolit, a to za každou cenu, aby vznikla silná občanská společnost, která nedovolí, aby stát ovládaly politické strany, respektive těch několik stovek jednotlivců. Motivací těch, kdo se na kandidátky dostávají, není služba této zemi a jejím občanům, ale vyhlídky na osobní prestiž, vliv, moc a materiální zisk. Necelé 2-3 % občanů České republiky jsou členové politických stran. Promile z nich, jsou členové parlamentu, senátu a vlády. A protože, jak řekl Osho, indický mystik: „Politika je jedinou profesí na světě, pro kterou nepotřebujete žádnou kvalifikaci“, zákonitě nemohou všemu rozumět. Proto si najímají „rodinné“ poradce za statisíce, a to je hlavní zdroj korupce. Všichni si uvědomujeme politických chyb a selhání, morálního selhání, a to od Havlovy nepolitické naivní politiky, Klausova tržního fanatismu. To byla semínka, která sklíčila a nyní ničí Českou republiku jako jedovatý Bolševník. Lidé havlovského okruhu nebyli schopní vytvořit vlastní silný, funkční a životaschopný politický útvar, proto jen zkopírovali a mírně upravili ten původní.
Česká demokracie je nemocná a vystavena napospas nezodpovědným manipulátorům. Obnova nebo nový směr záleží na každém z nás. Nespoléhejte se na nikoho, že to bez vás udělá za vás, že vám nasměruje váš smysl života, předhodí kost a vy jako hladoví mu budete blahořečit. Smysl vašeho života a váš úkol na tomto světě je váš problém. Proto jste se narodili, abyste našli lepší smysl života a něco proto udělali. Nikdo to za vás neudělá. Pokud diskuse o pravé demokracii bude neustále potlačována, zastrašováním, ponižováním, represí, smysl, pro který to všechno podstupujeme, zanikne. Tento smysl spočívá v našem povědomí o pojmu demokracie. Mezi naším duchovním dědictvím a výdobytky moderního vývoje, kterých se nemůžeme vzdát, jen proto, že jsme unaveni, nebo že už nemáme více sil. Síly je víc než dost, stačí ji jen probudit.