PREKOGNICE

Výklad z karet

nové příběhy
 


Teorie paralelních možnostíMnozí nechápou, proč některé předpovědi vychází a jiné nevychází. Pokusím se vám to snad srozumitelně vysvětlit. Říká se tomu "teorie paralelních možností".
Již v minulosti bylo mnoho řečeno o "konci světa" a tak slavní proroci a jasnovidci jako byl Nostradamus, Sibyla a jiní se ve svých předpovědích trefili naprosto přesně, ale také se jejich předpověď neuskutečnila. To samé platí o dalších ještě neuskutečněných předpovědí a událostí, jako je například konec jedné éry nebo světa, který dokládá Aztécký a hlavně Mayský kalendář, který končí právě 21.12.2012 o zimním slunovratu. Jak je možné že se některé předpovědi uskuteční a jiné, které jasnovidec vidí, naprosto přesně se nestanou a nesplní ani v jednom procentu. Jak je to možné ?
Tak jak byly v minulosti prezentovány předpovědi jasnovidci, se vidění o době konce zcela nenaplnilo, což ovšem neznamená, že se proroci a vědmy mýlili. Veškerá takováto proroctví musíme posuzovat v rámci různých možných paralelních světů, které jsou naprosto svázána s tou předpovědí, k níž patří. Je to taková cesta, po které se v době života jasnovidce lidstvo ubírá. Toto směřování se však může měnit.
Dobrý příklad nacházíme v souvislosti s freilassingským jasnovidcem, (čerpáno z knihy tajemná proroctví), který předpověděl, že třetí světová válka propukne v roce 1950. Víme tedy už, že se v této věci náramně "zmýlil". V souvislosti s nenaplněným proroctvím je ovšem zajímavý politický vývoj v době bezprostředně před uvedeným datem. V roce 1948 byl založen stát Izrael, událost velmi významná. Po téměř dvou tisíciletích diaspory a krutého pronásledování křesťanskými církvemi a nakonec i nacisty, získal židovský národ konečně zase vlast ve své dědičné zemi. Hodina zrodu Spolkové republiky Německo udeřila jen o něco později (23. května 1949). Společnost, jejíž velká část nesla odpovědnost za strašné zločiny, se onoho jara přihlásila k demokracii, čímž s konečnou platností napravila katastrofální pochybení svého vývoje.
Rovněž v roce 1949 se americký prezident Harry S. Truman (33. prezident USA), začal angažovat za světový mír. V programu s osmi body udělil nejvyšší prioritu snaze o zabránění nové válce a vyhlásil, že USA upouštějí od výbojů na Dálném východě, že boj za mír na Zemi je nesrovnatelně důležitější než koloniální politika.
Dne 14. února 1950, byl urovnán dlouhodobý konflikt mezi SSSR a rudou Čínou. V dohodě uznaly oba státy nezávislost Mongolské lidové republiky. SSSR také vrátil, okupované Mandžusko Číně.
Ve výčtu událostí bychom mohli pokračovat. I bez toho je ovšem zřejmé, že ve zmíněné době byly nastoleny velmi důležité pozitivní měkčí postoje. Lze říci, že tehdy svět navzdory všem značným překážkám učinil velký krok ke svému humánnějšímu obrazu, a právě to zabránilo vypuknutí třetí světové války v roce 1950, freilassingský jasnovidec se proto nemýlil, naopak jeho varování (společně s výstrahami i dalších jasnovidců) splnila své poslání.

Teorii "paralelních možností" lze dobře objasnit ještě na dalším příkladu:

Řekněme, že jste jasnovidcem varováni, abyste nejeli s rodinou v ten daný čas například autem, že budete mít nehodu, auto spadne z mostu, nebo do vás někdo vrazí apod., a vy uhoříte. Manželka se bude strachovat a nepojede, manžel se ji vysměje a uhoří v autě. Jak je ale možné že jasnovidec viděl uhořet v autě i manželku? Znamená to, že se jasnovidec z poloviny zmýlil? Vůbec ne! Manželka neštěstí "vláknu vývoje" unikla proto, že vyslyšela ono mentální varování a zvolila "paralelní možnost".
Žijeme ve více dimenzionálním světě, to by si měl každý uvědomit. A to je velká šance pro každého jedince, pro lidstvo samé. Osudu můžeme uniknout, dáme-li na hlasy jasnovidců, kteří na nás varují a ukazují ten správný směr v předpovědi budoucnosti.
Zvolit si "paralelní možnost" platí i u jiných předpovědí. Mnozí se upnou jen na jeden směr, jednu událost, ale musí sledovat mentálně i jiné paralelní směry vlákna vývoje, jasnovidec vás nemůže sledovat 24 hodin denně, aby vás upozornil, že jste se od dané cesty odchýlili. Je nutné analyzovat každou maličkost, pokud se jedná o předpověď, která vám má změnit život, nebo předpověď varující. Pokud se upnu na vyřčené datum, tedy vidím jen konec cesty a přestanu vnímat vedlejší vlivy, tedy "paralelní svět", nemusí se předpověď k určenému datu naplnit, toto datum sám posouvám a to tak dlouho, než si uvědomím mnohé souvislosti.
Buďte vnímavější a pozorně sledujte každé slovo a radu jasnovidce nebo kartáře a dodržujte vyřčená pravidla.
Můžete si potom změnit svůj osud, a svůj život žít spokojeně, šťastně a radostně.