PREKOGNICE

Výklad z karet

nové příběhy
 


Dotaz:
jakou úlohu v lidských dějinách sehráli osobnosti jako Adolf Hitler, Napoleon Bonaparte, Stalin, Nero, Hannibal nebo ze současné historie třeba Bin Ladin atd. Hodně negativně vnímané silné osobnosti, které pohnuly osud lidstva nějakým směrem...

Odpověď:

V otázce je zároveň i odpověď. Člověk, potažmo lidstvo, není schopno samo sebe vést, a pokud snad ano, směrem nahoru to nikdy není. Potřebujeme příklady, které táhnout, a to doslova.
Všichni velcí vůdcové měli několik společných rysů. Především to byla víra, nezpochybnitelná víra v sebe a v boha, cítili se být vyvolenými, prostředníkem boha, který jej poslal na zem k splnění velkého úkolu. Je nutno říct, že ten splnili v tom rozsahu, v jakém byli schopni. To, že jsou v omylu, nikdy nepochopili a žijící nepochopí, pokud budou na druhé straně lidé zbabělí a bez úcty.
Na obtíž v rozvoji člověka je jeho dokonalé ztotožnění se s tělem a vědomím, že já jsem ten, který vede a ne ten, který je veden - a karmické kolo je k nezastavení. Stojatá voda je jedovatá a proto v rámci karmického zákona o vývoji, tedy nepřetržitém pohybu, pokud někdo nebo něco jeví tendenci zůstat stát, je do jeho blízkosti včleněn prvek neklidu a ten, jakožto vnitřní příčina donutí někoho následovat nebo být následován jako vnější důsledek. Toto je tedy možné pouze tam, kde vládne nevědomost jako prvotní princip myšlení a žití. To bylo, je a stále bude. Tam, kde je plné vědění není potřeba vést nebo být veden.

Dotaz:
Atlantida - její mágové věděli, že zanikne a připravili se na to. Co se vlastně stalo? Proč bájný kontinent zmizel pod vodou - pokud tedy opravdu zmizel pod vodou...

Odpověď:

Atlantida. Co všechno se o ní už napsalo a pravdy z toho všeho není ani za mák. Není možné říct o čemkoliv všechno, protože by se mohl zhroutit ten úžasný svět našeho sobeckého světa, který jsme přece stvořili, v čele s několika pseudovědeckými kapacitami, které řídí lid v tom, co si mají o tom kterém jevu myslet. 1 % uchvatitelů řídí 99 % tvorů na naší planetě, říkající si lidé. Opravdu, k obrazu božímu.
Není možné popsat jejich duchovní svět, protože měli něco, bez čeho jsme my slepí, zatímco oni viděli. Není možné popsat jejich životní podmínky, neboť to, co oni používali k denní potřebě, naši pseudovědci ještě neobjevili, neboť jsou příliš sobečtí. Proto by v tomto čase mnoho věcí lidé považovali za blbost a velkou nepravděpodobnost. Řekněte někomu, že máte nový dosud neexistující velmi levný zdroj energie, že politická sociální a ekonomická struktura je něco úplně jiného než ji známe, apod. Bude Vás považovat za blázna anebo podivína. Pamatujte si, však že žádný stav není trvalý. Žádný strom neroste do nebe a dokonce ani lidská blbost není navěky. Chybou je, že lidé považují a představují si Atlantidu jen jak materiální svět. Kámen se ve vodě potopí.

Dotaz:
Jaký účel, smysl a význam měly Egyptské pyramidy?

Odpověď:

Musíme si uvědomit, že tyto pyramidy nebyly jen obrovskými stavbami, jak si někteří do dnes myslí, měly ale i jiný význam. Pyramida nebyla jen hrobkou faraóna, pochovaného s obrovským bohatstvím, byla také symbolem a ozdobou ohromné síly, vážnosti a zasvěcení tehdejšího vládce. Do dnes jsou tyto stavby největším pomníkem všech dob.
Pyramida hlásala božskou pravdu a její stupňovité vrstvení bylo také symbolem schodu, po němž mohla duše mrtvého vládce vystoupit na nebe, do přítomnosti nesmrtelných bohů, tedy nesmrtelnosti. Výstavba takového díla vyžadovala mistrovství v architektuře, umění a organizaci společnosti. Jen velmi vyspělá kultura dokázala to, co dnes všichni obdivujeme. Nechci se zde rozepisovat o naprosté dokonalosti stavby, o energetických uzlech, čakrách, průnikových bodů, mumifikace atd., a to v letech 2700-2500 před naším letopočtem.
Jaký byl tedy i smysl pyramid? Úhel, který stěny pyramidy svírají se základnou (asi 51,5°) je propočítán tak, aby odrážel paprsky Slunce daleko do moře a hluboko do vyprahlé pouště. Tyto úžasné stavby byly stavěny v souladu se zákony a to matematickými, geometrickými, fyzikálními, astronomickými, astrologickými a kabalistickými a proto mohly sloužit i jako hodiny a kalendář. Pyramida měla také funkci i jakéhosi majáku. Jednoduše řečeno, pyramidy vyzařují a vyjadřují zákony celého vesmíru. Je postavena v souladu se zákonem gravitace a času, aby vydržela po tisíciletí v nedotčeném stavu a mohla tak symbolizovat svůj význam a smysl.
Pyramidy v Egyptě nejsou jediným místem, kde se dají tyto gigantické a megalitické stavby nalézt. Jsou v Číně (bílé pyramidy vyšší 300m), Mongolsku, Peru, Mexiku, Severní Americe, na Aljašce a jinde a vzájemná geografická souvislost pyramid na Zemi není náhodná.
Dalo by se psát na této téma celé dny a stále by bylo co napsat. Není třeba to chápat, je třeba se poklonit tomuto tajemství. Třeba i tomu, že když byla odkryta jedna z komnat a nebylo na katafalku nic, všichni si mysleli a myslí, že hrobka byla vykradena. Omyl, tím bylo řečeno, že neexistuje smrt. Nebude dlouho trvat a bude objevena jedna z největších a "nejbohatších" pyramid. Přesto je mnoho tajemství na světě, které nám bude ještě dlouho utajované.
A ani "matka stvořitelka", jak já říkám bytosti, které se chodím ptát tam nahoru na některé záhady, kterým nerozumím ani já, mi někdy odmítne odpovědět. Jen řekne, "není potřebné, abys to nyní věděl." Takže musíte mít trpělivost, já trpělivý jsem.