PREKOGNICE

Výklad z karet

nové příběhy
 


Ochranné kouzla proti jakémukoliv nebezpečí


1)Stačí říci vždy, když se cítím ohrožen, kdykoliv a kdekoliv

Jsem v bezpečí,
nic na mě nemůže,
dobro zlo vždy přemůže.
Démoni na mě nemohou,
andělé mi pomohou.
Nic na mě nesmí,
světlo tmu uspí.

A) Stačí říci vždy, když se cítím ohrožen, kdykoliv a kdekoliv
B) Zapálit svíčku, posadit se, zadívat se do ohně a 3x říci:(moje vlastní)

Volám Tě ochránce mužů i žen,
Pro mou ochranu, zahal mě silou ohně a silou země.
Ať vítr přinese zlepšení a voda klidnou energii,
V této době mě ochraňuj od všeho zlého.
Prosím, dej mi vnitřní klid a harmonii pro mé dobro.
Za to díky.

3)Ochranné kouzlo Úplňku

Pokud se ti zdá, že potřebuješ chránit, ať už před strachem, nepřítelem nebo jen tak, udělej si jedno z následujících ochranných rituálů. Jen budeš muset počkat, až přijde úplněk.
1. Počkej, až bude úplněk, poté otevři okno a přesně o půlnoci odříkej následující formuli:
2."Jsem obklopen bílým božským světlem, nemůže ke mně jít nic negativního, ochraňuj mě před vším zlým, za to děkuji a tak to má být.“
3. Nyní musíš čekat a věřit, že magická Luna nad tebou bude bdít.

A nakonec:

Kouzlo k "Odříznutí" nežádoucího
Aby ses zbavil nežádoucího, vezmi ostrý nůž, který se výhradně používá jen k rituálním účelům (dá se použít i obyčejný nový nůž, nebo zakoupit v esoterických prodejnách). Posvěť ho solí a vodou pak ohněm a vzduchem. (Plamen svíčky a jeho kouř takovému účelu obvykle vyhovují). Potom se postav obličejem k východu a buď použij nože k naznačení kruhu třikrát kolem sebe, nebo požádej jiného člověka, aby tak učinil ve vzduchu (samozřejmě opatrně s ostrým nožem).
Nyní se na chvíli zastav a vizualizuj, jak jsou od tebe odříznutý veškeré negativní vlivy ve tvém životě, veškeré nechtěné vlivy a všichni lidé kteří nejsou příliš negativní a pohybují se ve tvé blízkosti. Po dokončení posledního kruhu se dotkni hrotem nože země nebo podlahy a vizualizuj, jak všechny popsané energie odchází do země. Okamžik postůj na místě, zhluboka se ve stoje nadechni a znovu požehnej noži, (solí, vodou, ohněm a vzduchem), než jej odložíš!

Můžete si vybrat některé z těchto kouzel na svou ochranu, nebo je přeříkávat střídavě. Je to jen vaše volba. Říkejte je vždy, když budete mít potřebu se chránit, kolikrát chcete.
Věř, žádej a přijímej!!!

Magický útok (převzané z internetu)

Jsou tři prvky při psychickém napadení, které se používají jednotlivě nebo společně. První je telepaticko-hypnotická sugesce. Druhý prvek je posílení této sugesce přivoláním jistého neviditelného prostředníka. Třetí je použití fyzikální substance jako bodu styku nebo magnetického spoje. Použitá síla může být jako přímý proud přenesena mentální koncentrací operátora, nebo může být nasycena do jistého druhu psychického akumulátoru, což může být např. talisman.
Vezmeme-li do ruky něco živého, třeba i něco jednoduchého, pak i zde vidíme, že různorodost jednotlivých částí je vytvořena podle pevného systému. A tento organizovaný princip věda nikdy nenajde na fyzické úrovni. Hybné síly vesmíru a jeho výstavba patří k jinému stupni projevu, než je naše fyzická úroveň. Má jiné dimenze, než jaké známe a patří do jiné formy vědomí, než na jaké jsme si zvykli.
Žijeme uprostřed viditelných sil a uvědomujeme si jejich působení. Pohybujeme se v námi viditelných tvarech, jejichž aktivitu často ani nepociťujeme, ačkoliv jimi můžeme být silně ovlivňováni. V této duševní stránce přírody, neviditelné našim smyslům, nezměřitelné našimi měřicími přístroji, mohou nastat různé události, které nejsou bez odezvy na fyzické úrovni. Je bytí, které v tomto neviditelném světě žije jako ryba v moři. Jsou lidé, kteří mají schopnosti nahlédnout do tohoto neviditelného světa.
Jsou na zemi i období, kdy se prolomí hráze a neviditelné síly vnikají do nás a zaplavují nás. Běžně se to však nestává. Před tímto nás chrání naše neschopnost poznat tyto neviditelné síly. Čtyři stavy stržené ochrany Jsou čtyři stavy, při kterých může být tento ochranný závoj stržen a kdy se setkáváme přímo s těmito neviditelnými silami:
1. Můžeme se nacházet na nějakém místě, kde se tyto síly soustřeďují.
2. Můžeme se setkat s lidmi, kteří pracují s těmito silami.
3. My sami můžeme usilovat o setkání s těmito neviditelnými silami, protože se o ně zajímáme a z naší hloubky vystupujeme dříve, než se dozvíme, kde jsme.
4. Nebo můžeme být obětí jistých patologických podmínek, které tento závoj roztrhnou. Vchod k neviditelným silám je jako záludný přímořský břeh se svými hloubkami. Dobrý plavec dovede zdolat i větší vzdálenosti od pobřeží, ale neplavec ve vodě utone.

Nejčastější psychické útoky pocházejí z nevědomosti nebo zloby našich bližních, kteří sami mohou být oběťmi jiných. Nevracejme nikdy útok protiútokem, ale použijme laskavějších metod, které jsou účinné a méně nebezpečné. Někdy lidé i vlivem místa přicházejí do styku s neviditelnými silami. I když nějaká osoba není pravým médiem, ale je dostatečně senzitivní, může přijít na takové místo, kde tyto neviditelné síly jsou silně soustředěny a může je nevědomě přijímat. Pokud se pohybujeme uprostřed těchto sil, běžně je nepozorujeme. Ale v místech, kde jsou silně zkoncentrovány, je můžeme slabě vnímat. U některých lidí hranice mezi vědomým a nevědomým je neproniknutelná. Mají pouze nějaký pocit utlačenosti, který však přejde, když odejdou na jiné místo.
Často se při psychickém útoku objevují charakteristické sny, které mohou přinést pocit, jakoby někdo klečel na hrudi spícího. Pocit strachu a utlačenosti je nejvíce charakteristický pro okultní útok a je jistou předzvěstí, která tento útok oznamuje. Jen málokdy útok přichází "z čista jasna". Nejprve se necítíme dobře na duši a těle a pak se již nacházíme v neviditelném boji. Blížící se okultní vliv vrhá svůj stín i na vědomí mediálního člověka.
Důsledek útoku se projevuje v tom, že nejprve nevědomky cítíme nervovou vyčerpanost, jsme bledí až bezkrevní, máme obavy až strach z něčeho. Toto se projevuje především při usínání. Následuje špatný spánek a posléze z nedostatku spánku může nastat mentální zhroucení. Nejčastějšími následky astrálních útoků je nervová vyčerpanost a intelektuální zhroucení. Kdy koncentrace psychického útoku dosahuje určitého stupně, připojují se k čistě subjektivním jevům i jevy objektivní. Úkaz, který napadne nejprve éterické tělo, se posléze projeví i na těle fyzickém. Mnohdy po astrálním boji, probíhajícím během spánku, se na fyzickém těle ukazují modravé skvrny, které mají někdy i určitý tvar. Tyto skvrny později opět zmizí.(ne vždy).
Dalším projevem astrálních útoků je cítění nepříjemných zápachů. Charakteristický je zápach hnijícího masa, který pociťují i lidé, kteří nejsou médiem. Někdy má člověk pocit doteku něčeho slizkého, hlemýžďovitého. Bývají to i dojmy různého zvonění a hluku. Někdy se objevují i jiskry nebo ohníčky. Nikdy nezískáme klíč k záhadě života, neuvědomíme-li si, že člověk je duchovní bytost a duše a tělo jsou jen slabými projevy této bytosti.