PREKOGNICE

Výklad z karet

nové příběhy
 


Věštby


Mám mnoho dotazů na předpovědi a věštby, které byly v minulosti vyřčeny. Jak je to možné, zda to není nějaká finta nebo šarlatánství a co je na tom pravdy apod. Lidé by měli tuto skutečnost prostě přijmout. Věřím, nebo nevěřím. Je to tak složitá filozofie a umění že se to nedá vysvětlit jednou větou. Vše jsem napsal a popisuji v nové knize. Mnozí mohou pochybovat například i o práci astronomů, když oznámí, že ve vzdálenosti několik stovek milionu světelných let je planeta na které je voda apod. A přitom jen v naší galaxii může být až milion planet podobných naší zemi. A v neposlední řadě, odmítají víru v Boha nebo v cokoliv jiného, co jim nahání strach. Prý není důkaz o Bohu, ale věřte mi, těch důkazů je dost. Jenže lidé si představují Boha jako vousatého starce, sedícího vysoko v oblacích. Ona ta podstata Boha je ale úplně někde jinde. Přijmout existenci o posmrtném životě nebo o jiných nepochopitelných jevech je pro mnohé velmi těžké. I z důvodu strachu. Strachují se podvědomě i v tom, jaký vedli život a co když je vše pravda a oni se budou muset zodpovídat za svoje činy. Proto se budou bránit a odmítat vše co je uvádí do nejistot a obav z Jenseis, druhého světa, Karmy, energie, života po smrti, Boha. Raději se snaží "urvat" co největší díl požitku ve svém životě. Však to nějak dopadne... to je jejich myšlení. Ano, dopadne.
Proroctví Sibyly, Nostradáma nebo i proroctví Matky Shiptonové je i důkazem toho, co se v budoucnosti po jejich věštbách splnilo. Odmítání jejich proroctví je přinejmenším pošetilé. Tady je ukázka proroctví Matky Shiptonové, které se týkají naší doby. Převzaté z Mother Shiptons Complete Prophecy.

Lidská myšlenka poletí kolem světa tak rychle, jak rychlý je mžik oka. Voda vykonávat bude zázraky samé. Jak podivné, a přece se tak stane.
Pyšný muž pojede skrz hory vztyčené aniž kůň nebo mezek ponese jeho řiť. Kráčet bude i pod hladinou vody zvlněné tam jezdit, spát a dokonce i hovořit.
Ve vzduchu budete smět člověka popatřit v bílé i černé, a dokonce i zelené. Veliký člověk zjeví se, pak zase odejde, tak praví moje předpověď, a tak bude.
I kov bude po vodě plout tak snadno jako dřevěná loď. Zlato se zjeví v potocích i kamení. V zemi, o níž nemáme ještě tušení.
Potom Anglie Žida začne uctívat. Zdá se to podivné, a přece je to tak. Žid, který jednou v pohrdání uvržen, však jako křesťan bude narozen.
Dům ze skla k nebesům se zvedá v Anglii. Však běda, běda, smršť války následuje tuto práci. Tam v potu dřou se pohané a Turci.
Obě strany ponořeny budou v lité boje v úsilí vzájemném, o bezživotí svoje. Severu zdaří se, aby Jih byl rozštěpen a orel bude hnízdit ve lví tlamě jen. Pak kontribuce, krev a nelítostný boj, svou cestu ke dveřím si naleznou.
Už druhé děti, jež ta pokolení přinesou, pochopí věcí přirozených tak, jak jsou. Dorostou spanilé, skromné a docílí počátek Zlatého věku nových dní.

Ve svých předpovědí které jsem v minulosti udělal, bylo jasně řečeno, kdo nebo co, kdy, jak a proč se stane určitá událost a jak je možné některé souvislosti zmírnit nebo změnit. Bohužel nemohu plně publikovat ani na svých stránkách jakoukoliv předpověď, a to prý z důvodu šíření poplašné zprávy apod. V minulosti jsem s tím měl již nepříjemnosti. Napsat například o konkrétním nebezpečí na olympiádě v Číně bych si asi pod sebou podřezal větev. Můžete se podívat ale do knihy návštěv, kde jsou zveřejněny některé odpovědi a reakce lidí, kteří potvrzují moje slova. Například :" děkuji Vám že jste nás jako první upozornil na nebezpečí ztráty zraku, které hrozilo naší malé vnučce. Vaše předpověď se splnila na 100 %. Nebýt Vás, dnes by asi už byla slepá. Daří se ji velmi dobře a nádor byl včas rozpoznán a operace proběhla bez komplikací. Jsme Vám nesmírně vděčni, jenom nerozumím lékařům, kteří toto nebezpečí včas neodhalili. Ale i to se může stát, jsem ráda že jste. Myslíme na Vás a děkujeme . Janovská od Prostějova."
Mohu vás ale ubezpečit, že mnoho mých klientů zavčasu ví jaká je čeká překážka a v pravý čas se těmto překážkám vyhnou. Někdy to napíší do knihy návštěv, jindy ne. Vzpomínám si na rok 2002 a velkou vodu. Dokonce se přátelé které jsem na to upozornil 14 dní předem tak angažovali, že se jim podařilo po dlouhých dnech oslovit osobně jednoho radního v Praze, který se jim vysmál a v TV řekl, že je Praha bezpečná. Druhý den začala potopa zaplavením podzemky a Praha byla pod vodou. Chápu to, kdo by věřil na věci které odmítá 40 % populace.
Po upozornění přátel v Jižních Čechách že se na ně valí potopa byla jejich reakce okamžitá. Obrovský statek i s chovem tisíců králíků, stroje a zařízení a vše co se dalo mimo úrody zachránit okamžitě odvezli do bezpečí. Upozornili i svého souseda, který se jim vysmál. Za tři dny bylo vše 4 metry pod vodou. Jejich soused se oběsil ve stodole.
Co tím chci říci: Je mi naprosto jedno, zda prezident bude v ohrožení života, nebo spadne Nuselský most. Ten kdo se potřebuje dozvědět co ho čeká, a hlavně se to chce dozvědět, osloví mne a zaslouží si to, včas se to dozví.
Stává se asi módou v dnešní době, že někteří kartáři, léčitelé, astrologové apod. zneužívají svou profesi, kterou neovládají, nebo spíše ovládají jen k tomu, aby vytáhli z lidí peníze. Znám mnoho případů kdy za mnou přišli lidé v poslední "hodině" svého života, protože byli ovlivněni těmito "odborníky" a jen velkým úsilím se je podařilo zase vrátit zpět na pevnou zem. V těchto dnech dávám do pořádku mladého muže, kterému jedna kartářka řekla že má AIDS. Přestože si nechal okamžitě udělat testy, které jsou samozřejmě negativní (což jsem mu předem řekl, že budou), je psychicky tak zasažen, že to bude dlouhá a velmi náročná cesta. Opravdu se někdy zlobím na tyto kecalky, slušnější slovo mne nenapadá. Někdy to jde i mimo můj rozum. Buď jsou tak hloupé a primitivní nebo zaslepené svým Egem, jinak to není možné aby kvákaly takové nesmysly. Na druhé straně ke mně chodí i kartářky kolegyně, kterých si vážím, protože mají dar pomoci. To že upozorní kartářka ministra vnitra pouze o riziku útoku na letišti je blamáž jak pro ni, tak potom i pro ministra. Kdyby řekla, kde, kdy a v kolik hodin, co bude příčinou a proč se to má stát, určila místo a jak se tomu dá zabránit a toto se potvrdilo, řekl bych, umí to. Takovou předpověď dělá člověk který nemá vůbec žádné schopnosti a chce se pouze zviditelnit, což je jenom trapné a ubohé. Je to jako bych řekl davu lidí, že je mezi nimi rakovina. A v neposlední řadě to vrhá špatné světlo na ty, kteří ten dar mají a rozumí svému daru od Boha a jenom nahrávají skeptikům, kteří vše zatracují. A to raději pomlčím o věštcích na různých stanicích TV.
Lidé sice mají svobodnou vůli se rozhodnout ke komu se půjdou poradit, ale měli by opravdu zvážit, zda je to i dobré rozhodnutí. Pokud máte jakoukoliv pochybnost, jděte od toho a vyhledejte raději někoho jiného, kde budete mít pocit klidu, bezpečí a hlavně vám odborně opravdu pomůže. Přestaňte riskovat se svým životem, nedali jste si ho, a tak nemáte právo s ním hazardovat.