PREKOGNICE

Výklad z karet

nové příběhy
 


Japonsko a zemětřesení


Každý tvor má svou karmu, ale i státy, provincie, města apod. A společnou karmu mají i ti, kteří společně v určitém čase a způsobem musí zemřít. A je jedno, jestli v letadle, nebo při zemětřesení, nebo jiným způsobem.
Japonci jsou s přírodou sžití, a vztah Japonců k přírodě vychází z učení šintoistických tradic. Člověk se cítí být přirozenou součástí přírody, a není jejím vládcem. Šintó je tedy učením o kultu přírody, učí milovat a radovat se z přírody a různorodosti života. Říká se, že všechno na světě má svojí duši a vše je tudíž posvátné, oheň, zem, vítr, kvetoucí lotos, duha na nebi, prostě celá příroda. Proto Japonci uctívají přírodu a to nikoli ze strachu před silou přírody, hrozícími živelnými pohromami, nýbrž z nesmírné vděčnosti a úcty ke všemu, co z přírody vychází.
A jen doufám, že si to všichni lidé na naší planetě uvědomí, a začnou se také tak k přírodě chovat, protože přírodu nelze porazit.
Přesto všechno, když odmyslíme přírodní procesy zemětřesení, (posun zemských litosférických desek, 90 % zemětřesení má tektonický původ), vzpomeňme jen na naprosto bezohledný a vyvražďující lov velryb, nebo ukrutnosti, mučení a války, a mohl bych tady vypisovat, za co vše jsou zodpovědní, tak jako jsou zodpovědni a trestáni jiní. Karma je akce a reakce a nikdy nezapomíná. Vrací se vše jako bumerang a to v době, kdy to člověk nejméně očekává. To je u všech a všude, nejen u Japonců. Pokud například 20 let dělám něco, co se příčí karmickému zákonu, a najednou se změním, a řeknu si, ode dneška jsem ”andělem na zemi„, moje minulé skutky tím nejsou automaticky smazány, nevím, kdy a jak za své skutky začnu platit, ale zaplatit musím, někdy i smrtí.
Je to vždy tragédie, když postihne kohokoliv nějaké neštěstí, a musíme s těmito lidmi soucítit a pomoct jim, a hlavně nesoudit, to je činnost Karmy, já nemám právo soudit druhého, protože neznám jeho skutky, to ať posoudí Karma. Něco jiného je soud a právo z hlediska společnosti, ale tohle je soud jiný.