rádio PREKOGNICE

Výklad z karet

radio jiné dimenze

anglicky Vítá vás prekognice® výklad budoucnosti z karet česky

Máte-li jakýkoliv problém, mohu Vám odpovědět na každou Vaši otázku a ukázat vám správnou cestu. Poznejte svou budoucnost, ať nemusíte později litovat něčeho jen proto, že jste nebyli připraveni.

  • výkladem karet a jasnovidectvím
  • kineziologií a regresí
  • psychologií
  • úpravou energie
  • relaxací pomoci audiovizuálního stimulátoru (psychowalkman)
  • zjištěním pravého důvodu vašich životních překážek
zvládnout a vyřešit nebo pochopit příčinu vašeho problému, ať už se to týká čehokoliv


Prekognice se zabývá pohledem do budoucnosti a ukazuje nám budoucnost takovou, jak si ji sami tvoříme, ale umožňuje nám také současně vidět budoucnost takovou, jaká pro nás byla vytvořena silami, které znají všechny naše skutky a to jak minulé, tak i ty budoucí.
Současnost a přítomnost je bodem jejich tvoření. Každým okamžikem v prostoru času a každým svým činem si tvoříme svou budoucnost. Potom tedy vše co se děje právě teď, a co se stane v blízké budoucnosti, záleží jen na nás. To, co se děje nyní jsme si vytvořili svými minulými činy a skutky, musíme tedy nést zodpovědnost sami za sebe, nikdo jiný to za nás neudělá. Přimějme tedy plody naší práce v minulosti a příznivou budoucnost si vytvořme především svým pozitivním myšlením a činy. Je nutné si také uvědomit, že to vše, co prožíváte, není dílem žádné náhody, vše je výsledkem zákona o rovnováze.
Vše, co končí, jednou muselo začít a vše, co právě teď začíná, bude muset jednou skončit. Ještě než jsme se narodili, byli jsme obeznámeni se svým novým životem a přijali jsme ho jako to nejlepší, co pro nás v tomto světě může být, protože tím, že jej budeme žít tak, jak nám ho připravil někdo, kdo o nás ví vše a chce pro nás jen to nejlepší, budeme moci později chtít víc.
My však stále bojujeme s něčím, s čím se bojovat nedá, a proto prohráváme. Chceme budoucnost takovou, o které si my sami myslíme, že si ji zasloužíme. Zasloužíme si shovívavost a to až tehdy, napravíme-li své minulé skutky, ale jen tehdy, pokud je umíme správně a včas rozpoznat a chtít ve své mysli napravit.
Jako kartomant patřím k lidem na této planetě, kteří mají ten dar být pomocníkem všem těm, kteří tápou, aby poznali a věděli, co a proč je čeká na cestě životem, aby poznali svou budoucnost a nemuseli později litovat něčeho jen proto, že nebyli připraveni.

Pro život jako takový a s ním spojené překonávání problémů, je důležité neustále udržovat co možná nejvyšší hladinu životní energie. Její vysoká hodnota nám vlastně zaručuje snadné nalezení východisek z různých životních situací a klidnější běh života, s její pomocí se nemůže stát, že by nám snad jednou mohli přerůst problémy přes hlavu. Není proto dobré nechávat kritické životní situace nedořešené, protože odsouváním problémů a jejich neřešením se nám hladina energie v těle a okolo těla snižuje, a ačkoli řešení bývá někdy na dosah, nejsme schopni natáhnout ruku a řešení si přitáhnout, protože už prostě nemáme sílu, protože vyčerpáme všechnu energii, kterou právě disponujeme na řešení každodenních problémů a někdy ani to ne. Je také důležité, abychom mysleli neustále pozitivně, to dodává naší mysli velkou sílu, zároveň je velmi potřebné, abychom zbytečně neplýtvali silami na něco, co vlastně nepotřebujeme, nebo co je pro nás v tuto chvíli nepoužitelné a vždy musíme přesně vědět, proč to či ono vlastně děláme a zda nám to právě teď může být vlastně k užitku. Budoucnost totiž nevytváříme budoucností, ale současností, tím, jak se chováme dnes, ovlivníme naše pozice v budoucnu.

Regrese  je nejčastěji spojována s minulými životy, což není tak docela přesné, protože regrese znamená pohled zpět. Podniknout regresi tedy nutně neznamená prožít si jeden z minulých životů, ale je taky možné znovu si vybavit již dávno zapomenuté dětství a najít v onom časovém období tohoto zrození kořeny současných problémů. Tato regrese je nehypnotická a není proto důvod k obavám k jakémukoliv zásahu do psychiky, protože celý proces probíhá s plným vědomím a na základě vaší svobodné vůle. 
Jak to tedy probíhá? 

Představte si, že se díváte na televizi, vidíte v ní svůj minulý život a popisujete ho terapeutovi. Ve skutečnosti své minulé životy znáte, pouze si je nepamatujete. Je to tak, jako kdybyste devadesátileté bývalé herečce pustil její první film. Už ho dávno zapomněla, ale jak film stále běží dál, opět si na natočení jednotlivých scén vzpomíná a popisuje tomu, kdo jí ten film pouští. Dokonce popisuje drobné detaily, je zároveň tam i tady a plně vše rozlišuje. A to je vlastně regrese v kostce.

Minulý život se prochází celý, včetně početí a smrti. Poznáte tak nejenom svobodnou možnost volby v tom kterém zrození, ale i odkud a kam jdete. Proč tady jste, proč máte určité problémy ap. Poznáte taky co je a co není po smrti a co to smrt vlastně je. Především se však zpětně upravuje energie. Především je to však celé o tom, že se hledají příčiny problémů, které máme. V minulém životě je možné je nalézt. Pochopit je, přijmout je a tím současný problém "rozpustit". Je jedno, jestli máte partnerské problémy, problémy s jakoukoliv drogou nebo problém vůbec žít. Všechny tyto problémy mají jeden stejný kořen a je dobré je řešit, protože jen když je vyřešíme, budeme moci jít dál a dosahovat lepší budoucnosti. Tento život je výslednicí vašich minulých životů resp. toho posledního. 

Tak, jak žijete tento život, budujete si své nové zrození, tedy život nový. V každém životě jste měli a máte možnost svobodné volby, možnost svobodně se rozhodnout a to není právě málo, ať už toho využíváme nebo ne. Je důležité si pamatovat, že všechno, co jste kdy v životě udělali, udělali jste právě proto, že jste mohli a že jste chtěli. 

Regrese trvá cca 2 hod. Nelze čas uspíšit. Čas v regresi plyne jinak, ani ho nebudete vnímat.